23-02-2018 - Jornada acadèmica Redescobrir Blai Bonet: La mirada artística

Activitats culturals