Programes internacionals

Fletxa abaix Programes europeus d'I+DT

 1. Convocatòria ObertaPartnership for Research and Innovation in the Mediterranean Area (PRIMA)

  CONVOCATÒRIA: 2018 - Termini: Fins dia 27 de març de 2018
  Organismes convocants:
  1. RESUM

  L'Agenda Estratègica de Recerca i Innovació de la Unió Europea centra els seus objectius en el desenvolupament científic a través de la iniciativa PRIMA “The Partnership for Research and Innovation in the Mediterranean Area”. L'objectiu perseguit és el de desenvolupar capacitats de recerca i innovació i generar solucions innovadores per a la gestió i optimització dels sistemes agroalimentaris de la conca mediterrània i fer-los més eficients, rendibles i sostenibles.

  El programa es divideix en dues seccions:

  Secció 1: incorpora tres calls amb els topics següents:

  RIA Call – Topic 1: Water reuse and water desalination for agricultural and food production.
  RIA Call -Topic 2: Improving the sustainability of Mediterranean agro-ecosystems
  IA Call – Topic 3: Implementing innovation in Mediterranean Agro-food chains by smallholders and SMEs.

  Per a participar es presentarà un pre-proposta de 10 pàgines. El criteri d’avaluació es farà seguint les normes d’H2020.

  Secció 2: es centra en una única call amb 9 topics RIA. Encara que les convocatòries seran organitzades per PRIMA, el finançament serà per part dels Estats participants. Estam a l'espera de que publiquin les condicions específiques, d’acord de les prioritats nacionals.

  RIA Call – Topic 2.1.1: Water resources availability and quality within catchments and aquifers
  RIA Call – Topic 2.1.2: Sustainable, integrated water management
  RIA Call – Topic 2.1.3: Irrigation technologies and practices
  RIA Call – Topic 2.2.1: Adaptation of agriculture to climate change
  RIA Call – Topic 2.2.2: Preventing emergence of animal and plant diseases
  RIA Call – Topic 2.2.3: Developing farming systems able to generate income, to create employment and to contribute to a balanced territorial development
  RIA Call – Topic 2.3.1 Valorising food products from traditional Mediterranean diet
  RIA Call – Topic 2.3.2: Food Safety in local food chains
  RIA Call – Topic 2.3.3 Implications of dietary shifts and sustainable diets for the Med populations and food industry


  El nombre previst de projectes amb finançament és de fins a 9 per la secció 1 i d'entre 20 - 30 per a la secció 2.

  2. REQUISITS

  Serà necessària la participació d'al menys 3 entitats de diferents països:

  - Al menys un dels països següents: Croatia, Cyprus, France, Germany, Greece, Italy, Luxembourg, Malta, Portugal, Slovenia, Spain
  - Al menys un dels països següents: Algeria, o un” To be Participating States” (TbPs): Egypt, Jordan, Lebanon and Morocco o como “third country bordering the Mediterranean Sea” : Israel , Tunisia, Turkey.

  3. TERMINI I PROCEDIMENT

  Termini per presentar sol·licituds a la secció 1: del 8 de febrer al 17 d’abril de 2018. (informació provisional)

  Termini per presentar sol·licituds a la secció 2: del 8 de febrer al 27 de març de 2018. (informació provisional)

  Les calls es fan en dos fases. Estam a la espera de la publicació de la guia del participant i la resta de documentació (previst per a febrer de 2018)

  IMPORTANT: Us demanam que aquells de vosaltres que estigueu interessats a presentar una sol·licitud a aquesta convocatòria, ho comuniqueu a l'OSR, extensió 2550, (Cristina Rogel) o a l'adreça osr.gestiotecnica@uib.es.  Documents i enllaços
  Documents i enllaçosIcona PDFIcona HTML
  Informació i documentació convocatòria   Icona Vist
  Presentació programa PRIMA Dr. Quintana Icona Vist  


  Torna