Centre de Documentació en Sociolingüística
de les Illes Balears

Benvinguts

El Centre de Documentació en Sociolingüística de les Illes Balears és un projecte de la Càtedra Alcover-Moll-Villangómez.

La coordinació del centre és a càrrec del Grup de Recerca en Sociolingüística de les Illes Balears (GRESIB) de la Universitat de les Illes Balears.

Objectius

 • Oferir informació actualitzada sobre bibliografia i informació documental relativa a legislació lingüística, política i planificació lingüístiques, lingüística aplicada i matèries afins.
 • Donar suport documental en la recerca lingüística i sociolingüística a les organitzacions públiques i privades de la planificació lingüística, als investigadors universitaris, a gabinets d'estudi, recercadors individuals i al públic en general.
 • Difondre productes de valor afegit (bibliografies, reculls d'articles, novetats, etc.).i
 • Fomentar l'elaboració de treballs i estudis sobre la situació sociolingüística de les Illes Balears.

Amb aquesta finalitat:
 • Adquireix documentació generada sobre sociolingüística catalana i general.
 • Tracta i conserva materials documentals en qualsevol suport sobre diferents temàtiques relacionades amb la llengua.
 • Té accés a les bases de dades i al fons documental del Centre de Documentació de la Secretaria de Política Lingüística i als productes que elabora, mitjançant un conveni signat entre la Universitat de les Illes Balears i la Secretaria de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya. Aquest Centre és el primer de l'Estat espanyol i un dels més importants de la Unió Europea en la seva matèria.
Temes d'especialitat

 • Sociolingüística
 • Política i planificació lingüístiques
 • Lingüística aplicada
 • Ensenyament i didàctica de la llengua
 • Dret lingüístic
 • Geografia lingüística
 • Antropologia lingüística
 • Altres disciplines relacionades amb la llengua
Destinataris

 • Tècnics en planificació i normalització lingüístiques
 • Política i planificació lingüístiques
 • Professors i estudiants universitaris
 • Ensenyants de llengua i literatura
 • Centres de recerca i gabinets d'estudis
 • Diferents professionals de la llenguaa
 • Persones interessades en les llengües i específicament en el català