pecat

Margalida Pons, «Era dels signes (Damià Pons, poesia)»

Margalida Pons (2011). «Era dels signes (Damià Pons, poesia)». Lluc, 875 (Gener-març), 24-27.

<<
 
©2010 Poesia experimental catalana 1970-1990