Pàgina inicial
Què és?
Noms Científics
Noms Populars
Recerca taxonòmica
Glossari

Pàgina subjecte a revisions
Les Orquídies de les Illes Balears

Les Orquídies són una de les famílies de plantes més apreciades pels botànics i amants de la natura degut a la seva diversitat de formes i colors. Alhora que belles, moltes també són rares i escasses al nostre territori, per aixó estan protegides pel Decret 24/92 i incloses al Catàleg Balear d'Espècies Vegetals Amenaçades, per això hem cregut interessant crear un apartat.

La llista que adjuntam recull la informació publicada fins ara sobre la família a les Balears, que inclou algunes espècies citades antigament i que no han estat retrobades. Hem d'advertir, però, que no hi ha una total unanimitat en la consideració d'alguns tàxons, degut a la dificultat de classificar-les i als distints criteris que empren els autors. Hem seguit els criteris de ALOMAR, G. Petita guia de les Orquídies de les Balears. 1994; DELFORGE, P. Guía de las Orquídeas de España y Europa.1994.(edició en castellà, 2002), i la nomenclatura d'aquest darrer autor.

   
Neottioidae
 
 
Cephalanthera longifolia  
Cephalanthera rubra  
Epipactis helleborine  
Epipactis microphylla  
Limodorum abortivum  
Limodorum trabutianum  
Neottia nidus-avis  
Spiranthes spiralis  
   
Orchidoidae
 
Anacamptis pyramidalis  
Dactylorhiza markusii  
Gennaria diphylla  
Gymnadenia conopsea  
Himantoglossum robertianum (=Barlia robertiana)  
Ophrys apifera  
Ophrys arnoldii  
Ophrys balearica  
Ophrys bombyliflora  
Ophrys dyris  
Ophrys «(fabrella-) fusca» H.F. PAULUS nom. prov.  
Ophrys fusca  
Ophrys incubacea  
Ophrys insectifera  
Ophrys lutea  
Ophrys scolophax  
Ophrys speculum  
Ophrys tenthredinifera  
Ophrys vasconica  
Orchis anthropophora (=Aceras antrhopophorum)  
Orchis cazorlensis  
Orchis champagneuxii  
Orchis collina (=Orchis saccata)  
Orchis conica  
Orchis fragans  
Orchis inchusae (=Orchis mascula subsp. inchusae)  
Orchis intacta (=Neotinea maculata)  
Orchis italica  
Orchis laxiflora  
Orchis longicornu  
Orchis mascula  
Orchis militaris  
Orchis morio  
Orchis olbiensis (=Orchis mascula subsp. olbiensis)  
Orchis papilionacea  
Orchis picta  
Orchis provincialis  
Orchis robusta (=Orchis palustris subsp. robusta)  
Orchis simia  
Platanthera bifolia  
Serapias cordigera  
Serapias lingua  
Serapias nurrica  
Serapias parviflora  
Serapias vomeracea  
   

 


Tornar a l'inici d'Orquídies de Balears

 


Laboratori de Botànica, Dept. de Biologia, Universitat de les Illes Balears. 07122 Palma de Mallorca. (Spain). ............... Amb el suport de: