Pàgina inicial
Què és?
Noms Científics
Noms Populars
Recerca taxonòmica
Glossari

Plantes Legalment Protegides de les Illes Balears

Presentam un llistat dels tàxons presents a les Illes Balears que estan protegits per alguna de les Llei nacionals, autonòmiques o europees vigents fins en aquest moment. Les figures de protecció que existexen actualment són: la Directiva Europea 92/43/CE (Directiva d'Hàbitats 1991), el Conveni relatiu a la Conservació de la Vida Silvestre i el Medi Natural a Europa (Conveni de Berna 1991), la Llei 4/89 que mitjançant el Real Decret 439/90 crea el Catàleg Nacional d'Espècies Vegetals Amenaçades i el Decret 24/92 que crea el Catàleg Balear d'Espècies Vegetals Amenaçades. Aquest Llistat s'ha realitzat amb informació de MUS, M. 1993. Documents Tècnics de Conservació nº 15, 19 i 20. Govern de les Illes Balears i SÁEZ, Ll. i ROSSELLÓ, J. A. 2001. Llibre Vermell de la Flora Vascular de les Illes Balears. Govern de les Illes Balears

Tàxon
Directiva Hàbitats
Catàleg Nacional
Conveni de Berna
Catàleg Balear
-
-
-
*
Allium grosii
*
-
*
-
Anthyllis hystrix
*
*
*
-
Apium bermejoi
*
*
*
-
Asperula paui
-
-
-
*
Brimeura duvigneaudii
-
-
-
*
Buxus balearica
-
-
-
*
Chamaerops humilis
-
-
-
*
Cymbalaria fragilis
-
-
-
*
Damasonium bourgaei
*
*
*
-
Daphne rodriguezii
*
*
*
-
Dianthus rupicola subsp. bocchoriana
*
-
*
*
Digitalis minor
-
-
-
*
Diplotaxis ibicensis
*
-
*
-
Dorycnium fulgurans
-
-
-
*
Euphorbia fontqueriana
-
-
-
*
Euphorbia margalidiana
*
*
*
-
Femeniasia balearica
-
*
*
-
Genista dorycnifolia subsp. dorycnifolia
*
-
*
*
Genista dorycnifolia subsp. grosii
*
-
*
*
Helianthemum caput-felis
*
-
*
-
Helianthemum marifolium subsp. origanifolium
-
-
-
*
Ilex aquifolium
-
-
-
*
Kosteletzkya pentacarpos
*
-
*
-
Lamottea dianae
-
*
-
-
Launaea cervicornis
-
-
-
*
Ligusticum huteri
-
-
-
*
Limonium antonii-llorensii
-
-
-
*
Limonium font-queri
-
-
-
*
Limonium magallufianum
-
*
-
-
Limonium majoricum
-
*
-
-
Limonium pseudodyctiocladum
-
*
-
-
Linaria aeruginea subsp. pruinosa
-
-
-
*
Tàxon
Directiva Hàbitats
Catàleg Nacional
Conveni de Berna
Catàleg Balear
Lysimachia minoricensis
-
*
*
-
Marsilea strigosa
*
-
*
-
Medicago citrina
-
*
-
-
Myrtus communis
-
-
-
*
Naufraga balearica
*
*
*
-
ORCHIDACEAE
-
-
-
*
Othanthus maritimus
-
-
-
*
Paeonia cambessedesii
*
-
*
*
Pancratium maritimum
-
-
-
*
Pilularia minuta
-
-
*
-
Pimpinella bicknellii
-
-
-
*
Pinus halepensis var. ceciliae
-
-
-
*
Primula acaulis subsp. balearica
-
-
-
*
Ranunculus weylerii
*
*
*
-
Rhamnus alaternus
-
-
-
*
Santolina chamaecyparissus
-
-
-
*
Saxifraga corsica subsp. cossoniana
-
-
-
*
Silene cambessedesii
-
-
-
*
Silene hifacensis
*
*
*
-
Tamarix spp.
-
-
-
*
Taxus baccata
-
-
-
*
Teucrium marum subsp. occidentale
-
-
-
*
Thymus herba-barona
-
-
-
*
Thymus reichardii subsp. ebusitanus
-
-
-
*
Thymus reichardii subsp. reichardii
-
-
-
*
Trapa natans
-
-
*
-
Viburnum tinus
-
-
-
*
Vicia bifoliolata
*
*
*
-
Viola jaubertiana
*
-
*
*
Vitex agnus-castus
-
-
-
*
Tàxon
Directiva Hàbitats
Catàleg Nacional
Conveni de Berna
Catàleg Balear

 


Tornar a l'inici del Llistat


Laboratori de Botànica, Dept. de Biologia, Universitat de les Illes Balears. 07122 Palma de Mallorca. (Spain). ............... Amb el suport de: