Fitxa de cada espècie i abreviatures

Cada espècie ve acompanyada d'una breu informació escrita agrupada en els següents ítems:

  1. Nom científic: utilitzem el nom científic de la espècie seguint el criteri de Flora Iberica en general, de la Flora Endèmica de les Balears (ALOMAR, et al. 1997) per els endemismes, i de Aproximació al Catàleg de la Flora de Balears (LLORENS, et al., 1997).
  2. Noms catalans i noms castellans: hem recollit els principals noms de les plantes que apareixen a la bibliografia, donant preferència als noms populars catalans que s'empren a Balears.
  3. Distribució: anotem la distribució coneguda a les Balears, utilitzant les abreviatures següents: Ma (Mallorca), Me (Menorca), Ei (Eivissa), Fo (Formentera), Ca (Cabrera) i Dr (Dragonera).
  4. Hàbitat: una breu descripció de l'hàbitat més comú que ocupa l'espècie, malgrat que sempre hi ha la possibilitat que aparegui a altres hàbitats de forma esporàdica.
  5. Endemisme: s'especifica si la planta és o no endèmica. Hem inclòs, com endèmiques, fent-ho notar, les espècies Tirrèniques, que es troben a Balears i altres illes de la Mediterrània occidental, i les Ibèriques, que es troben a les Balears i al sud de la Pennínsula ibèrica.
  6. Protecció legal: indiquem si la espècie està protegida per algun tipus de legislació autonòmica, nacional o internacional, seguint a Documents Tècnics de Conservació del Govern Balear (M. MUS, 1993).
  7. Característiques: exposam una breu descripció de caràcters morfològics i ecològics que permeten diferenciar l'espècie en qüestió d'altres tàxons.
  8. Categoria UICN: s'indica amb abreviatures el grau d'amenaça segons la categoria de la Unió Internacional de Conservació de la Natura, UICN: NE (no avaluat), DD (dades insuficients), LC (poc preocupant), NT (quasi amenaçat), VU (vulnerable), EN (en perill), CR (en perill crític), RE (extingida a nivell regional), EW (extingida en estat silvestre) i EX (extingida) seguint el criteri de Flora Endèmica de les Balears (ALOMAR, et al. 1997) i Llibre Vermell de la Flora Vascular de les Illes Balears (SAEZ & ROSSELLÓ 2001).
  9. Forma vital: correspon a la forma vital de Raunkier seguint el criteri que apareix a la Flora Manual dels Països Catalans (BOLOS, et al., 1990).

   

 


Pàgina inicial
Què és?
Noms Científics
Noms Populars
Recerca taxonòmica
Glossari

Laboratori de Botànica, Dept. de Biologia, Universitat de les Illes Balears. 07122 Palma de Mallorca. (Spain). ............... Amb el suport de: