FAMÍLIA LEGUMINOSAE (FABACEAE, PAPILONACEAE)

Descripció FAMÍLIA (tornar a famílies)

Família cosmopolita amb 450 gèneres i 11.300 espècies. Molts gèneres amb espècies pròpies d'Europa.

Característiques.
- Arbre, arbusts i plantes herbàcies. - Fulles alternes, simples, trifoliades o pinnades; de vegades molt reduídes i, sovint, amb estípules. - Inflorescències en umbel.les, cimes, raïm o panícules. - Flors generalment hermafrodites i rarament unisexuals, zigomorfes o actinomorfes (Ceratonia). - Calce amb 5 dents. - Corola amb 5 pètals; 3 lliures, el superior (estendard) vistent i 2 laterals (ales) i 2 més que estan parcialment soldats (carena). Pot èsser absent (Ceratonia). - 10 estams monoadelfs, diadelfs o lliures (Anagyris), de vegades sobre un disc nectarífer. - Gineceu amb ovari amb 1 carpel i 1 estil. - Fruit en llegum o en loment.

Tàxons principals no endèmics.
31 gèneres amb espècies silvestres i/o agrícoles. Gèneres com Genista, Lotus, Medicago, Trifolium, Vicia. Espècies comuns o significatives: argelaga (Calicotome spinosa), botja de cuques (Anthyllis cytisoides), Teline linifolia, Ulex parviflorus.

Endemismes:
socarrell gros (Anthyllis histrix), coixinet de monja (Astragalus balearicus), socarrell alís (Dorycnium pentaphyllum subsp. fulgurans), gatova vera (Genista acanthoclada), G. dorycnifolia, gatova (G. lucida), ginesta (G. cinerea subsp. leptoclada), violeta de penyal (Hippocrepis balearica subsp. balearica), llentiera borda (H. balearica subsp. grosii)., territjol (Lotus tetraphyllus), Medicago citrina, Ononis crispa, ugó (O. zschackei), veça (Vicia bifoliolata). D'aquests tàxons únicament dos (G. lucida i M. citrina) viuen a Balears i a la Península Ibèrica o illes adjacents.

Altres tàxons no autòctons.
Són comuns als jardins arbres i arbusts al.lòctons i vistents com l'arbre de l'amor (Cercis siliquastrum), robínia (Robinia pseudoacacia), ginesta (Spartium junceum), acàcies (gènere Acacia), Retama monosperma i, menys abundants, exemplars d'Albizia, Bauhinia, Gleditsia o Parkinsonia, per exemple. Es cultiva abans amb abundància el senet (Cassia obovata) com a medicinal.

Ecologia.
Molt variada: espècies rupícoles, espècies pròpies de garrigues, de camps de conreu abandonats i en ús, vores de camins i carreteres, etc.

Usos.
Família important econòmicament per l'home. Moltes espècies conreades com a aliments i com ornamentals. Alguns exemples: llegums vàries com els xitxeros (Pisum), faves (Vicia), monjetes, ciurons (Cicer), alfalç (Medicago), trèvols (Trifolium)..., etc. El garrover (Ceratonia siliqua) es conrea a les Balears i pot haver estat introduït a les Illes per l'home. És una espècie econòmicament important a tota la mediterrània ja que el fruit (la garrova) s'utilitza en alimentació humana i d'animals domèstics. Com a medicinals s'han emprat Melilotus officinalis, Ononis spinosa i Spartium junceum.

Llistat de Gèneres
     
     
Arachis
     
     
Cicer
     
     
     
     
     
     
     
     
Tetragonolobus
     
     

 


Pàgina inicial
Què és?
Noms Científics
Noms Populars
Recerca taxonòmica
Glossari

Laboratori de Botànica, Dept. de Biologia, Universitat de les Illes Balears. 07122 Palma de Mallorca. (Spain). .............. Amb el suport de: