FAMÍLIA URTICACEAE

Descripció FAMÍLIA (tornar a famílies)

Família gran, amb 50 gèneres i unes 2.000 espècies. 5 gèneres a Europa amb espècies silvestres o naturalitzades.

Característiques.
- Plantes herbàcies, algunes amb pels urticants (gènere Urtica). - Fulles alternes o oposades, simples, sovint amb estípules. - Inflorescències racemoses axil.lars o terminals o flors solitàries. - Flors unisexuals, actinomorfes. - Periant sepaloideu amb 3-5 peces lliures o soldades. - Flors masculines amb 4 estams. - Flors femenines amb gineceu amb ovari súper amb 1 carpel i 1 estigma multífid, de vegades amb estaminois. - Fruit en aqueni.

Tàxons principals no endèmics.
2 gèneres (Parietaria i Urtica) amb 6 espècies. Bastant conegudes, sobretot les ortigues (gènere Urtica) i la mollera roquera (Parietaria judaica).

Endemismes. Soleirolia soleirolii, Urtica atrovirens subsp. atrovirens, U. atrovirens subsp. bianorii.

Ecologia. Quasi totes són espècies nitròfiles, per la qual cosa són freqüents a on hi ha acumulacions de deixalles, fems d'animals, abocadors, etc. Soleirolia soleirolii n'és l'excepció que viu a llocs ombrívols i frescs al peu de penyals de la Serra.

Usos. Les ortigues es poden menjar una vegada cuites. A excepció de Soleirolia són també emprades en medicina cassolana. Soleirolia soleirolii és una planta apreciada en jardineria, malgrat la seva petitessa, degut a que és una bona formadora de gespes a indrets humits.

Llistat de Gèneres

 


Pàgina inicial
Què és?
Noms Científics
Noms Populars
Recerca taxonòmica
Glossari

Laboratori de Botànica, Dept. de Biologia, Universitat de les Illes Balears. 07122 Palma de Mallorca. (Spain). .............. Amb el suport de: