Família RANUNCULACEAE
Gènere Adonis

 

Nom: Adonis microcarpa DC.

Detall flor i fruit / Flor
Nom comú en Català : -
Nom comú en Castellà: -
Distribució per illes: Ma Me Ei Fo Ca
Hàbitat: Camps, sembrats i vores de camins
Endèmica: No
Categoria IUCN: NT
Forma vital: Teròfit
Característiques per reconeixer-la: Als erms i camps de secà podem trobar aquesta ranunculàcia de flors taronges (rarament vermelles) d'una brillantor axarolada. Els fruits s'agrupen en una mena d'espiga allargada, com passa als altres Adonis, les fulles són molt dividides. La diferenciació amb Adonis annua és clara pel color de la flor, però els caràcters més precisos són els de la morfologia dels fruits (cal una clau de classificació). Floreix a la primavera.
Noms Populars

Laboratori de Botànica, Dept. de Biologia, Universitat de les Illes Balears. 07122 Palma de Mallorca. (Spain). ............... Amb el suport de: