Família LEGUMINOSAE
Gènere Anthyllis

 

Nom: Anthyllis hystrix (Willk.) Cardona, Contandriopoulos & Sierra

Imatge al camp / Flor
Nom comú en Català : Socarrell gros
Nom comú en Castellà: -
Distribució per illes: Me
Hàbitat: Llocs rocosos o arenosos batuts pel vent
Endèmica: Si. Present al Catàleg Nacional d'Espècies Vegetals Amenaçades i llistat als annexes del Conveni de Berna i la Directiva d'Habitats.
Categoria IUCN: NT
Forma vital: Nanofaneròfit
Característiques per reconeixer-la:
Noms Populars

Laboratori de Botànica, Dept. de Biologia, Universitat de les Illes Balears. 07122 Palma de Mallorca. (Spain). ............... Amb el suport de: