Família ARAUCARIACEAE
Explicació fitxa
Gènere Araucaria  
Nom: Araucaria heterophylla (Salisb.) Franco
Nom comú en Català: Araucària. Arbre de pisos
Nom comú en Castellà: Pino de pisos. Pino de Norfolk
Origen: Illa de Norfolk (Pacífic sud)
Època de floració: -
Situació al campus Universitari: Puntual al Jardí de Son Lledó i a les entrades principals dels edificis Anselm Turmeda i Ramón Llull.
Descripció: Arbre sempre verd amb aspecte piramidal, que pot arribar fins a 50 m. d´alçada. Les branques formen pisos al llarg de la seva copa principal .Les ramificacions primàries són horitzontals disposades en verticils per pisos. Aquestes branques estan densament cobertes de fulles que es disposen en totes direccions. Les fulles són de dos tipus: subulars i triangulars com una escama aplicada cap a la branqueta, però sense punxar i totes de forma i tamany similar a una mateixa branqueta.
Observacions: Molt apreciada com a ornamental, és molt típic d´aquesta espècie que es desprenguin les seves branquetes senceres que simulen petites serps.

Arbres Campus
Mapa Campus

Laboratori de Botànica, Dept. de Biologia, Universitat de les Illes Balears. 07122 Palma de Mallorca. (Spain). ............... Amb el suport de: