Família LILIACEAE
Gènere Asphodelus

 

Nom: Asphodelus cerasiferus Gay

Detall Flor-Fruit / Imatge al camp / Flors / Fruits
Nom comú en Català : Porrassa. Allassa. Lliri de gesses. Macaruller. Gamó. Porreca. Caramuixa. Cebollí. Vara de Sant Josep. Quiricau. Aubagó. Arbessó
Nom comú en Castellà: -
Distribució per illes: Ei
Hàbitat: Penyals del litoral. Matollars i garrigues
Endèmica: No
Categoria IUCN: Vu
Forma vital: Geòfit
Característiques per reconeixer-la: A les Illes Balears Asphodelus cerasiferus és molt rar, només s'ha trobat a Eivissa, mentre que a la costa peninsular és una espècie relativament freqüent. Tot al contrari del que passa amb Asphodelus aestivus. Es diferencia perquè el seu fruit és molt més gran que en aquesta segona espècie, prop de 25 mm de llarg. Floreix al principi de la primavera.
Noms Populars

Laboratori de Botànica, Dept. de Biologia, Universitat de les Illes Balears. 07122 Palma de Mallorca. (Spain). ............... Amb el suport de: