Família LILIACEAE
Gènere Asphodelus

 

Nom: Asphodelus fistulosus L.

Flor
Nom comú en Català : Porrassí. Cebollí. Cibolla
Nom comú en Castellà: Gamoncillo. Gamonita
Distribució per illes: Ma Me Ei Fo Ca
Hàbitat: Comú a voreres de camins, camps i erms
Endèmica: No
Categoria IUCN: NT
Forma vital: Geòfit
Característiques per reconeixer-la: Asphodelus fistulosus té fulles semicilíndriques buides a de dins, a diferencia de l'Asphodelus aestivus que les té planes, molt més amples i compactes. Viu a camps i garrigues i floreix al principi de la primavera.
Noms Populars

Laboratori de Botànica, Dept. de Biologia, Universitat de les Illes Balears. 07122 Palma de Mallorca. (Spain). ............... Amb el suport de: