Família CHENOPODIACEAE
Gènere Atriplex

 

Nom: Atriplex prostrata Boucher ex DC.

Fulles
Nom comú en Català : Herba molla. Blet
Nom comú en Castellà: -
Distribució per illes: Ma Me Ei Ca
Hàbitat: Llocs humits, halòfits i ruderals. En camps, horts i arenals
Endèmica: No
Categoria IUCN: NT
Forma vital: Teròfit
Característiques per reconeixer-la: Herba que viu a sòls humits, generalment a prop de salobrars. Es diferencia per les fulles triangulars, sovint amb forma de fletxa. La inflorescència és una mena d'espiga a la part superior de les branques molt poc aparent. Es pot confondre amb Atriplex patula, però aquest fa les fulles més estretes amb forma lanceolada en lloc de ser triangulars. Floreix al final de la primavera i a l'estiu.
Noms Populars

Laboratori de Botànica, Dept. de Biologia, Universitat de les Illes Balears. 07122 Palma de Mallorca. (Spain). ............... Amb el suport de: