Família CHENOPODIACEAE
Gènere Beta

 

Nom: Beta macrocarpa Guss.


Nom comú en Català : -
Nom comú en Castellà: -
Distribució per illes: Ma Me? Ei Fo
Hàbitat: Arenals ruderalitzats, comunitats nitrohalòfiles anuals.
Endèmica: No.
Categoria IUCN: LC.
Forma vital: Teròfit.
Característiques per reconeixer-la:
Noms Populars

Laboratori de Botànica, Dept. de Biologia, Universitat de les Illes Balears. 07122 Palma de Mallorca. (Spain). ............... Amb el suport de: