Família GENTIANACEAE
Gènere Blackstonia

 

Nom: Blackstonia perfoliata ( L.) Hudson subsp. perfoliata

Imatge al camp / Flor
Nom comú en Català : Centaura groga.
Nom comú en Castellà: Clora.
Distribució per illes: Ma Me Ei Ca
Hàbitat: Prats terofítics a vores de camps i camins
Endèmica: No
Categoria IUCN: NT
Forma vital: Teròfit
Característiques per reconeixer-la: Herba erecta molt fàcil de reconèixer pel seu color glauc, tiges i fulles sense pèls, i sobre tot per les fulles triangular emparellades i soldades completament per la seva base (perfoliades), presenta també una petita roseta de fulles a la base. Les flors són d'un color groc or amb un número irregular de pètals (normalment més de cinc). Es pot confondre si no anam alerta amb Centaurium maritimum, que té un port i color de la flor semblant, però aquesta espècie no té les fulles soldades i la flor té cinc pètals.
Noms Populars

Laboratori de Botànica, Dept. de Biologia, Universitat de les Illes Balears. 07122 Palma de Mallorca. (Spain). ............... Amb el suport de: