Família SCROPHULARIACEAE
Gènere Chaenorhinum

 

Nom: Chaenorhinum formenterae Gand

Detall flor
Nom comú en Català : -
Nom comú en Castellà: -
Distribució per illes: Ma Ei Fo
Hàbitat: Prats terofítics a zones costaneres amb sòls arenosos
Endèmica:
Categoria IUCN: NT
Forma vital: Teròfit
Característiques per reconeixer-la: Planta de cicle anual, molt diminuta, estŕ formada per una roseta de fulles a la base i una única tija que porta les flors. Les flors són de color liliaci, tenen un petit espoló en la part posterior. Sovint tota la planta pren color vermellosos, altres vegades només el revers de les fulles té aquestes coloracions. Viu preferentment sobre substrats arenosos a comunitats de plantes anuals prňpies dels sistemes dunars, és especialment abundant a Formentera, també a les platges del sud d'Eivissa. Estŕ en flor durant tota la primavera.
Noms Populars

Laboratori de Botànica, Dept. de Biologia, Universitat de les Illes Balears. 07122 Palma de Mallorca. (Spain). ............... Amb el suport de: