Família PALMAE
Gènere Chamaerops

 

Nom: Chamaerops humilis L.

Flor / Imatge al camp
Nom comú en Català : Garballó. Margalló
Nom comú en Castellà: Palmito. Palma de escobas...
Distribució per illes: Ma Me Ei Fo
Hàbitat: Llocs oberts i secs, als roquissars i vessants de muntanya, sempre a prop del litoral
Endèmica: No. Present al Catàleg Balear d'Esècies Vegetals Amenaçades
Categoria IUCN: NT
Forma vital: Faneròfit (Perennifoli)
Característiques per reconeixer-la: El garballó és l'única palmera autòctona de les Illes Balears. Te les fulles palmades i un tronc columnar que es pot fer de varis metres de llarg, normalment més curts. La seva distribució a les illes és una mica erràtica, a uns llocs és abundant mentre que a altres de semblants no hi viu. Aquesta planta resisteix els incendis, rebrota després d'un foc, per això es abundant a algunes zones molt castigades pels incendis, com la península d'Artà.
Noms Populars

Laboratori de Botànica, Dept. de Biologia, Universitat de les Illes Balears. 07122 Palma de Mallorca. (Spain). ............... Amb el suport de: