Família CHENOPODIACEAE
Gènere Chenopodium

 

Nom: Chenopodium album L.

Fulla / Imatge al camp I / Imatge al camp II
Nom comú en Català : Blet blanc
Nom comú en Castellà: Cañizo. Berza perruna
Distribució per illes: Ma Me Ei Fo
Hàbitat: Camps de conreu, voreres de camins. Molt comú
Endèmica: No
Categoria IUCN: NT
Forma vital: Teròfit
Característiques per reconeixer-la: Herba molt freqüent a totes les vores de camins, carreteres i llocs alterats; pot arribar a fer-se molt gran de més d'un metre i mig. Malgrat el seu nom, les tiges i fulles són d'un color verd glauc, mentre que les inflorescències tenen una textura farinosa. Les fulles són molt variables en forma, més o menys romboïdals o lanceolades, tenen el marge sencer o amb alguns lòbuls no gaire pronunciats. Les inflorescències tenen forma de llargues espigues que sobresurten per la part de dalt de les plantes. Es diferencia fàcilment de Chenopodium murale perquè aquest té les fulles dentades i les inflorescències curtes; Ch. opulifolium té fulles molt triangulars i farinoses. Floreix des de l'estiu fins principi d'hivern.
Noms Populars

Laboratori de Botànica, Dept. de Biologia, Universitat de les Illes Balears. 07122 Palma de Mallorca. (Spain). ............... Amb el suport de: