Família COMPOSITAE
Gènere Chrysanthemum

 

Nom: Chrysanthemum coronarium L.

Flor blanca / Imatge al camp / Flors
Nom comú en Català : Margalides. Moixos. Sordonaia. Bolitx. Bolic
Nom comú en Castellà: Antimano. Manzanilla de flor dorada. Mirabeles. Ojo de buey
Distribució per illes: Ma Me Ei Fo Ca
Hàbitat: Voreres de camps i camins, terrenys erms
Endèmica: No
Categoria IUCN: NT
Forma vital: Teròfit
Característiques per reconeixer-la: Potser aquesta és la "mala herba" més abundant al nostres camps. Arriba a formar comunitats monoespecífiques a camps abandonats i llocs una mica alterats. Les seves inflorescències són ben característiques: el disc central de color groc, les lígules també grogues o parcialment color crema. A uns indrets predominen les plantes de flors grogues, a altres predominen les de lígules blanques.
Noms Populars

Laboratori de Botànica, Dept. de Biologia, Universitat de les Illes Balears. 07122 Palma de Mallorca. (Spain). ............... Amb el suport de: