Família CUCURBITACEAE
Gènere Citrullus

 

Nom: Citrullus lanatus (Thunb.) Matsumara & Nakai


Nom comú en Català : Sindriera
Nom comú en Castellà: Sandía
Distribució per illes: Cultivada
Hàbitat: Cultivat i rarament espontani
Endèmica: No
Categoria IUCN: LC
Forma vital: Teròfit
Característiques per reconeixer-la: La sindriera és una planta postrada amb fulles profundament lobulades i amb els lòbuls també dividits. La planta està coberta de pèls sobre tot pel revers de les fulles i les tiges; forma circells a la aixella de les fulles. Les flors són grogues. Apareix ocasionalment a les platges o a les vores dels torrents. És una planta original d'Àfrica del Sud.
Noms Populars

Laboratori de Botànica, Dept. de Biologia, Universitat de les Illes Balears. 07122 Palma de Mallorca. (Spain). ............... Amb el suport de: