Família CNEORACEAE
Gènere Cneorum

 

Nom: Cneorum tricoccon L.

Flor / Fruit / Imatge al camp
Nom comú en Català : Olivella. Escanyacabres. Raspall. Olivereta. Boixerol. Garrupa
Nom comú en Castellà: Olivillo
Distribució per illes: A totes les Illes Balears
Hàbitat: Pinars i garrigues
Endèmica: No
Categoria IUCN: NT
Forma vital: Nanofaneròfit
Característiques per reconeixer-la: L'Olivella és un arbust ben típic de les nostres garrigues, amb les fulles allargades amb l'àpex obtús sovint escotat. Les flors són grogues amb tres pètals i els fruit, que són vermells quan maduren, tenen tres parts el que dona el nom a la planta (tres cocos).
Noms Populars

Laboratori de Botànica, Dept. de Biologia, Universitat de les Illes Balears. 07122 Palma de Mallorca. (Spain). ............... Amb el suport de: