Família PRIMULACEAE
Gènere Coris

 

Nom: Coris monspeliensis L. subsp. fontqueri Masclans

Flor
Nom comú en Català : Pinzell. Farigola mascle.
Nom comú en Castellà: Hierba pincel. Consuelda de peñas
Distribució per illes: Ma Me Ei
Hàbitat: Garrigues, timonedes i matollars baixos
Endèmica: No
Categoria IUCN: NT
Forma vital: Camèfit
Característiques per reconeixer-la: Petita mata que no sol tenir més de 20 cm.d'alçada, amb ramificacions des de la base, totes les branques estan cobertes per fulletes lineals patents o reflexes, amb una fisonomia que recorda a una Erica en miniatura. Les flors són de color rosa, es troben totes agrupades en una inflorescència terminal. Floreix des del final de la primavera fins a prop de l'estiu.
Noms Populars

Laboratori de Botànica, Dept. de Biologia, Universitat de les Illes Balears. 07122 Palma de Mallorca. (Spain). ............... Amb el suport de: