Família COMPOSITAE
Gènere Crepis

 

Nom: Crepis vesicaria L.

Flor / Fruit
Nom comú en Català : Cap roig. Caproll. Carrois
Nom comú en Castellà: -
Distribució per illes: Ma
Hàbitat: Camps ruderals
Endèmica: No
Categoria IUCN: NT
Forma vital: Hemicriptòfit
Característiques per reconeixer-la: Una més de les múltiples espècies de compostes amb capítols grocs que viuen a les illes. Com moltes altres també la trobarem a les vores de camins, herbassars i llocs alterats. Però la podrem reconèixer fàcilment mirant les bràctees dels capítols: veurem que ni ha unes, les més externes, clarament diferenciades, més petites i ovalades. Té una mida que pot arribar a prop d'un metre d'alçada, amb una roseta de fulles relativament grans a la base.
Noms Populars

Laboratori de Botànica, Dept. de Biologia, Universitat de les Illes Balears. 07122 Palma de Mallorca. (Spain). ............... Amb el suport de: