Família GRAMINEAE
Gènere Cynodon

 

Nom: Cynodon dactylon (L.) Pers.

Inflorescència
Nom comú en Català : Gram. Agram
Nom comú en Castellà: Grama
Distribució per illes: Ma Me Ei Fo
Hàbitat: Camps, voreres de camins i llocs trepitjats
Endèmica: No
Categoria IUCN: NT
Forma vital: Hemicriptòfit
Característiques per reconeixer-la: El gram o la grama és una gramínia pròpia de la nostra flora, però que també s'utilitza en jardineria per a fer gespes. Això és gràcies als seus llargs estolons que l'hi permeten colonitzar ràpidament el terreny i ser resistent a ser trepitjat. És bastant fàcil de conèixer si està florit, ja que desenvolupa de 3 a 7 espigues allargades i primes que surten totes del mateix lloc. Les fulles són curtes, dures i es disposen més o menys en perpendicular a la tija. El podem trobar en flor quasi tot l'any, però amb més freqüència durant l'estiu. Els gèneres Digitaria i Paspalon fan inflorescències semblants.
Noms Populars

Laboratori de Botànica, Dept. de Biologia, Universitat de les Illes Balears. 07122 Palma de Mallorca. (Spain). ............... Amb el suport de: