Família LEGUMINOSAE
Gènere Cytisus

 

Nom: Cytisus fontanesii Spach subsp. fontanesii = (Chronanthus biflorus (Desf.) Frodin & Heyw.)

Imatge al camp / Flor
Nom comú en Català : Ginestera. Ginesta
Nom comú en Castellà: -
Distribució per illes: Ei
Hàbitat: Pinars de la part septentrional de l'illa
Endèmica: No
Categoria IUCN: VU
Forma vital: Nanofaneròfit
Característiques per reconeixer-la: Lleguminosa arbustiva semblant a una ginesta (de fet també se l'ha dit Genista biflora i Chronanthus biflorus). A les Balears només viu a la zona nororiental d'Eivissa, on pot arribar a ser bastant abundant. Fa moltes branques que són verdes a la part superior, són anguloses i estan cobertes de fulles trifolíades. Les flors són grogues i apareixen a la part de dalt de les branques, generalment en nombre reduït. Es pot diferenciar de Genista dorycnifolia perquè aquesta fa moltes flors a la inflorescència que també és terminal i la tija no és quadrangular. Floreix al final de la primavera.
Noms Populars

Laboratori de Botànica, Dept. de Biologia, Universitat de les Illes Balears. 07122 Palma de Mallorca. (Spain). ............... Amb el suport de: