Família GRAMINEAE
Gènere Echinochloa

 

Nom: Echinochloa colonum (L.) Link


Nom comú en Català : -
Nom comú en Castellà: -
Distribució per illes: Ma Ei Ca
Hàbitat: Camps ruderals i humits
Endèmica: No
Categoria IUCN: NT
Forma vital: Teròfit
Característiques per reconeixer-la: Gramínia caracteritzada per tenir les espiguetes reunides en raïms densos i curts a la part superior de les tiges, sovint prenent coloracions vermelloses. També és molt diferenciador que les fulles són amples i tenen taques blavoses horitzontals. Viu a llocs alterats una mica humits. Floreix a l'estiu i tardor. Espècie introduïda de zones tropicals.
Noms Populars

Laboratori de Botànica, Dept. de Biologia, Universitat de les Illes Balears. 07122 Palma de Mallorca. (Spain). ............... Amb el suport de: