Família POLYGONACEAE
Gènere Emex

 

Nom: Emex spinosa (L.) Campd.

Imatge al camp
Nom comú en Català : Xufletes. Blet bord. Bleda borda
Nom comú en Castellà: Romaza espinosa
Distribució per illes: Ma Me Ei Fo Ca
Hàbitat: Herbassars i camps ruderals. Vores de camins
Endèmica: No
Categoria IUCN: NT
Forma vital: Teròfit
Característiques per reconeixer-la: Aquesta herba de fulles bastant grans, més o menys triangulars, es reconeix pels seus fruits, que tenen tres espines bastant punxents. És una herba perenne amb una arrel gruixada en forma de nap. Viu als herbassars dels horts i de llocs abandonats. Pot començar a florir al mes de febrer.
Noms Populars

Laboratori de Botànica, Dept. de Biologia, Universitat de les Illes Balears. 07122 Palma de Mallorca. (Spain). ............... Amb el suport de: