Família ERICACEAE
Gènere Erica

 

Nom: Erica multiflora L.

Imatge al camp
Nom comú en Català : Xiprell. Bruc d´hivern. Ciprelló. Peterrell. Xipell. Cepell
Nom comú en Castellà: Brezo. Bruguera. Ucre
Distribució per illes: Ma Me Ei Fo Ca
Hàbitat: Brolles i boscs aclarits amb sòl carbonatat
Endèmica: No
Categoria IUCN: NT
Forma vital: Nanofaneròfit
Característiques per reconeixer-la: El xipell és un component freqüentísim dels nostres pinars. La seves flors rosades, totes agrupades a la part final de les branques, i que s'obren a la tardor l'identifiquen amb seguretat. Com tots els brucs té les fulles petites agrupades per tres, i d'un color més clar que en Erica arborea. El xipell viu sobre substrats carbonatats (una mena d'excepció a les ericàcies europees).
Noms Populars

Laboratori de Botànica, Dept. de Biologia, Universitat de les Illes Balears. 07122 Palma de Mallorca. (Spain). ............... Amb el suport de: