Família EUPHORBIACEAE
Gènere Euphorbia

 

Nom: Euphorbia exigua L.

Imatge al camp 1 / Imatge al camp 2
Nom comú en Català : -
Nom comú en Castellà: -
Distribució per illes: Ma Me Ei Fo Ca
Hàbitat: Prats terofítics a camps, horts i garrigues
Endèmica: No
Categoria IUCN: NT
Forma vital: Teròfit
Característiques per reconeixer-la: Aquesta és una petitíssima lletrera de cicle anual. Viu als erms de les garrigues, es reconeix per les seves fulles lineals i les llavors cobertes de petites berrugues. Es pot confondre amb moltes altres petites herbes d'aquestes pastures, per a estar segur hem de trencar una fulla, veure que surt el típic làtex blanc i veure les ornamentacions de les llavors.
Noms Populars

Laboratori de Botànica, Dept. de Biologia, Universitat de les Illes Balears. 07122 Palma de Mallorca. (Spain). ............... Amb el suport de: