Família COMPOSITAE
Gènere Filago

 

Nom: Filago gallica L. (=Logfia gallica (L.)Coss et Germ)


Nom comú en Català : -
Nom comú en Castellà: -
Distribució per illes: Ma Me Ei Fo
Hàbitat: Prats terofítics amb sòls descarbonatats
Endèmica: No
Categoria IUCN: NT
Forma vital: Teròfit
Característiques per reconeixer-la: Petita herba anual, erecte i molt peluda, però amb pèls aplicats, que l'hi dóna una coloració grisa com passa a totes les espècies de Filago; la diferenciarem perquè les fulles són molt estretes i lineals, mentre que a les altres espècies del gènere són planes. Viu als erms, sobre tot a llocs amb sòls sense carbonats.
Noms Populars

Laboratori de Botànica, Dept. de Biologia, Universitat de les Illes Balears. 07122 Palma de Mallorca. (Spain). ............... Amb el suport de: