Família COMPOSITAE
Gènere Galactites

 

Nom: Galactites tomentosa Moench

Imatge al camp / Roseta de fulles
Nom comú en Català : Card trompeter. Card blanc. Card de xeremeia. Calcida blanca
Nom comú en Castellà: Galactites
Distribució per illes: A totes les Illes Balears
Hàbitat: Camps de conreu, erms, vores de camins. Des de la vora de la Mar fins a la muntanya
Endèmica: No
Categoria IUCN: NT
Forma vital: Teròfit
Característiques per reconeixer-la: Aquest és un dels cards més freqüents dels camps de conreu, té les flors de color rosa violaci, de vegades blanquinós. Es pot reconèixer per les fulles que són molt dividides (lòbuls que quasi arriben al raquis) i que per l'anvers tenen unes línies blanques ben característiques. De vegades Sylibum marianum presenta un dibuix semblant a les fulles però llavors són fulles molt més grans i menys dividides.
Noms Populars

Laboratori de Botànica, Dept. de Biologia, Universitat de les Illes Balears. 07122 Palma de Mallorca. (Spain). ............... Amb el suport de: