Família RUBIACEAE
Gènere Galium

 

Nom: Galium aparine L. subsp. aparine

Detall Flor-Fruit / Flor / Imatge al camp
Nom comú en Català : Rèbola d'hortolà. Amor d'hortelà. Apelagós. Apelagosa.Garrotxa. Raspallengua. Gafetets
Nom comú en Castellà: Amor de hortelano. Presera. Lárgalo. Azotalenguas. Lapa
Distribució per illes: Ma Me Ei Fo Ca
Hàbitat: Terrenys ruderals i camps conrats
Endèmica: No
Categoria IUCN: NT
Forma vital: Teròfit
Característiques per reconeixer-la:
Noms Populars

Laboratori de Botànica, Dept. de Biologia, Universitat de les Illes Balears. 07122 Palma de Mallorca. (Spain). ............... Amb el suport de: