Família RUBIACEAE
Gènere Galium

 

Nom: Galium lucidum All. subsp. lucidum

Detall
Nom comú en Català : Espinadella
Nom comú en Castellà: -
Distribució per illes: Ma Ei
Hàbitat: Boscos humits.
Endèmica: No
Categoria IUCN: NT
Forma vital:Hemicriptòfit
Característiques per reconeixer-la: Galium pertany a la família de les Rubiàcies, totes elles tenen les fulles agrupades en diferents nivells de les tiges (verticils). En aquest cas són herbes més o menys enfiladisses que tenen fulles linears que s'agrupen en grups de 6 a 8. Les inflorescències estan formades per moltes flors de color blanc. El número d'espècies d'aquest gènere és bastant gran, però només Galium lucidum té flors blanques i fulles més estretes de 2 mm amb una aresta a la punta. Viu als herbassars secs dels marges, a llocs una mica humits. Floreix al final de la primavera.
Noms Populars

Laboratori de Botànica, Dept. de Biologia, Universitat de les Illes Balears. 07122 Palma de Mallorca. (Spain). ............... Amb el suport de: