Família CHENOPODIACEAE
Gènere Halimione

 

Nom: Halimione portulacoides (L.) Aellen = (Obione portulacoides (L.) Moq.)

Fruit / Imatge al camp I / Imatge al camp II
Nom comú en Català : Verdolaga marina
Nom comú en Castellà: Cenizo blanco. Sabonera. Sayón. Obione
Distribució per illes: Ma Me Ei
Hàbitat: Maresmes, terrenys salins i humits del litoral
Endèmica: No
Categoria IUCN: NT
Forma vital: Camèfit
Característiques per reconeixer-la: Arbust dels salobrars i del litoral; es tracta d'una planta molt ramificada d'aspecte dens i impenetrable, les fulles són blanquinoses i aquesta és la coloració general de la planta. Les fulles són una mica carnoses i de forma lanceolada amb la base que es va fent paulatinament estreta, aquest caràcter permet diferenciar-la de les espècies d'Atriplex que viuen als mateixos hàbitats i tenen aspectes semblants i que tots tenen fulles amb la base més o menys ampla o hastada; també és molt característic que les fulles es troben oposades i no alternes com en les altres espècies que s'assemblen. Les flors s'agrupen en inflorescències allargades a la part superior de les branques, són poc aparents, tenen unes peces amb una forma triangular. Floreix a l'estiu i tardor com passa a moltes plantes de les zones humides.
Noms Populars

Laboratori de Botànica, Dept. de Biologia, Universitat de les Illes Balears. 07122 Palma de Mallorca. (Spain). ............... Amb el suport de: