Família CISTACEAE
Gènere Helianthemum

 

Nom: Helianthemum caput-felis Boiss.

Flors / Imatge al camp
Nom comú en Català : -
Nom comú en Castellà: -
Distribució per illes: Ma Ei
Hàbitat: Arenals i penyals marítims
Endèmica: No. Llistat als annexes del Conveni de Berna i la Directiva d'Hàbitats
Categoria IUCN: VU
Forma vital: Camèfit
Característiques per reconeixer-la: Aquesta petita mata reb el seu nom per la forma de les poncelles de les flors: dos sčpals són més petits i estan una mica oberts cap a fora, els altres estan ben tancats i són molt peluts, tot plegat sembla un petit cap d'un animal (un moix?). Les flors són grogues i vistoses. Tota la planta, perň especialment les fulles, estan cobertes per pčls donant una coloració blanquinosa a la planta. Viu a uns pocs indrets de Mallorca i Eivissa, sobre sňls arenosos, perň també a les roques litorals.
Noms Populars

Laboratori de Botànica, Dept. de Biologia, Universitat de les Illes Balears. 07122 Palma de Mallorca. (Spain). ............... Amb el suport de: