Família GUTTIFERAE
Gènere Hypericum

 

Nom: Hypericum hircinum L. subsp. cambessedesii (Coss ex Barceló) Sauvage

Nom comú en Català : -
Nom comú en Castellà: -
Distribució per illes: Ma
Hàbitat: Llocs humits (torrents i fonts)
Endèmica: Si
Categoria IUCN: VU
Forma vital: Nanofaneròfit
Característiques per reconeixer-la: Arbust que pot fer més de metre i mig amb branques molt allargades, però mai és molt dens. Té les branques joves erectes amb quatre línies ben marcades. Les fulles són una mica coriŕcies, estan oposades entre elles i, al contrari que a altres Hypericum, tenen molt poques glŕndules. Les flors són grogues i floreix al final de primavera i l'estiu. Sempre el trobarem a torrents de la muntanya de Mallorca.
Noms Populars

Laboratori de Botànica, Dept. de Biologia, Universitat de les Illes Balears. 07122 Palma de Mallorca. (Spain). ............... Amb el suport de: