Família COMPOSITAE
Gènere Inula

 

Nom: Inula crithmoides L.

Capítol / Imatge al camp
Nom comú en Català : Salsona
Nom comú en Castellà: -
Distribució per illes: Ma Me Ei Fo Dr
Hàbitat: Indrets litorals amb sòls salins
Endèmica: No
Categoria IUCN: NT
Forma vital: Camèfit
Característiques per reconeixer-la: Arbust propi dels salobrars, es caracteritza per tenir fulles carnoses, de contorn linear, sovint amb l'àpex amb dues o tres dents. Forma capítols grocs durant l'estiu i la tardor, llavors quan està en flor és inconfusible. Sense estar en flor també és fàcil d'identificar per la forma de les fulles, no hi ha cap altre arbust semblant a les zones humides.
Noms Populars

Laboratori de Botànica, Dept. de Biologia, Universitat de les Illes Balears. 07122 Palma de Mallorca. (Spain). ............... Amb el suport de: