Família ISOETACEAE
Gènere Isoetes

 

Nom: Isoetes histrix Bory


Nom comú en Català : -
Nom comú en Castellà: -
Distribució per illes: Ma Me
Hàbitat: Basses temporals sobre substrat silici. Sòls arenosos o llimosos.
Endèmica: No
Categoria IUCN: EN
Forma vital:Geòfit.
Característiques per reconeixer-la: Petita herba sense tiges visibles, forma una roseta de fulles lineals que queden aplicades sobre el sòl; davall terra forma una mena de petita soca d'on neixen les fulles i les arrels. Donat que es tracta d'un pteridòfit no forma cap tipus de flor, a la base de les fulles forma unes cavitats on es troben els esporangis. La identificació s'ha de fer observant les espores d'aquests esporangis que per aquesta espècie són espinuloses. Aquest caràcter permet diferenciar-lo de Isoetes duriei, que morfològicament són molt semblants, però que té les espores alveolades (els Isoetes tenen dos tipus d'espores, aquest caràcter es refereix a les espores femenines que són grans, fins a 0,8 mm, i es veuen a ull nu). Viu a llocs humits sobre substrats sense carbonats.
Noms Populars

Laboratori de Botànica, Dept. de Biologia, Universitat de les Illes Balears. 07122 Palma de Mallorca. (Spain). ............... Amb el suport de: