Família JUNCACEAE
Gènere Juncus

 

Nom: Juncus acutus L.

Imatge al camp
Nom comú en Català : Jonc marí.
Nom comú en Castellà: Junco redondo
Distribució per illes: Ma Me Ei Fo
Hàbitat: Llocs humits i pantanosos
Endèmica: No
Categoria IUCN: NT
Forma vital: Hemicriptòfit
Característiques per reconeixer-la: Aquest és el clàssic jonc d'albufera que forma grans mates denses amb les fulles i tiges punxents. El diferenciarem de Juncus maritimus per la seva inflorescència compacta amb fruits capsulars clarament més grans que els sèpals (alerta la subsp. tommasinii té les càpsules petites). A més J.maritimus és rizomatós i normalment fa gespes i la seva inflorescència és molt laxa.
Noms Populars

Laboratori de Botànica, Dept. de Biologia, Universitat de les Illes Balears. 07122 Palma de Mallorca. (Spain). ............... Amb el suport de: