Família JUNCACEAE
Gènere Juncus

 

Nom: Juncus fontanesii Gay

Imatge al camp 1 / Imatge 2
Nom comú en Català : -
Nom comú en Castellà: -
Distribució per illes: Ma Me
Hàbitat: Prats humits de teròfits.
Endèmica: No
Categoria IUCN: LC
Forma vital:Geòfit.
Característiques per reconeixer-la: Jonc de tiges erectes, forma estolons però la fisonomia es que són plantes aïllades. Les fulles es troben a sobre de la tija en lloc de sortir des de la base com a altres joncs, aquestes fulles estan articulades. Es reconeix de Juncus articulatus i Juncus subnodulosus perquè és més petit, no forma gespes i viu a llocs humits però no a dintre de l'aigua, a més tota la planta és més petita, fins a mig metre normalment més petits. Floreix a l'abril i maig.
Noms Populars

Laboratori de Botànica, Dept. de Biologia, Universitat de les Illes Balears. 07122 Palma de Mallorca. (Spain). ............... Amb el suport de: