Família JUNCACEAE
Gènere Juncus

 

Nom: Juncus subulatus Forsk.

Detall / Rizoma / Imatge al camp
Nom comú en Català : Jonc
Nom comú en Castellà: Junco
Distribució per illes: Ma Me Ei?
Hàbitat: Maresmes, sòls salins i llocs humits en general.
Endèmica: No
Categoria IUCN: LC
Forma vital:Geòfit.
Característiques per reconeixer-la: Jonc que forma rizomes de manera que genera gespes que sovint són lineals. Es caracteritza per la seva coloració general d'un verd clar, glauc. Te fulles a sobre de la tija que són cilíndriques i fistuloses però no estan articulades. La inflorescència té les branques dirigides cap a dalt, bastant llargues. Viu a llocs embassats generalment salins. Floreix al maig i juny.
Noms Populars

Laboratori de Botànica, Dept. de Biologia, Universitat de les Illes Balears. 07122 Palma de Mallorca. (Spain). ............... Amb el suport de: