Família CUPRESSACEAE
Gènere Juniperus

 

Nom: Juniperus oxycedrus L. subsp. macrocarpa (Sibth. et Sm) Ball.


Nom comú en Català : Càdec de mar
Nom comú en Castellà: -
Distribució per illes: Ma
Hàbitat: Dunes i arenals del litoral, rarament a llocs rocosos.
Endèmica: No
Categoria IUCN: VU
Forma vital:Macrofaneròfit.
Característiques per reconeixer-la: Arbust o petit arbre que a les Illes Balears només viu a les dunes litorals de la badia d'Alcudia, està densament ramificat amb les branques cobertes de fulles de forma d'agulla amb dues línies blanques a l'anvers. Forma una mena de fructificacions (gàlbuls) amb forma de baia esfèrica de color vermellós. Es diferència de la subspècie típica perquè totes les parts de la planta són més grans, especialment les fulles i els gàlbuls, a més l'altre subspècie viu a les garrigues i boscos.
Noms Populars

Laboratori de Botànica, Dept. de Biologia, Universitat de les Illes Balears. 07122 Palma de Mallorca. (Spain). ............... Amb el suport de: