Família MALVACEAE
Gènere Lavatera

 

Nom: Lavatera cretica L.

Flor
Nom comú en Català : Malva. Malva cretica
Nom comú en Castellà: -
Distribució per illes: Ma Me Ei Fo Ca
Hàbitat: Vegetació ruderal i arvense. Vores de camps i camins, escombraries...
Endèmica: No
Categoria IUCN: NT
Forma vital: Nanofaneròfit (Camèfit)
Característiques per reconeixer-la: Aquesta segurament és la malvàcia més freqüent a les Balears, la trobarem a qualsevol herbassar, a les vores del camins, a llocs ruderalitzats. Les flors són de color rosa molt clar, amb venes de color més fosc; els pètals estan profundament lobulats. Es pot confondre amb Malva sylvestris, però aquesta darrera té una corol·la de color rosa intens, i la calícula està formada per peçes petites i estretes, mentre que a Lavatera cretica són amples i triangulars i soldades entre elles.
Noms Populars

Laboratori de Botànica, Dept. de Biologia, Universitat de les Illes Balears. 07122 Palma de Mallorca. (Spain). ............... Amb el suport de: