Família PLUMBAGINACEAE
Gènere Limonium

 

Nom: Limonium ferulaceum (L.) Chaz.


Nom comú en Català : Saladina. Ensopegall.Coca marina
Nom comú en Castellà: Siempreviva. Limonio
Distribució per illes: Me
Hàbitat: Zones litorals rocoses
Endèmica: No
Categoria IUCN: NT
Forma vital: Camèfit
Característiques per reconeixer-la: Aquest Limonium es bastant fàcil de reconèixer en comparació a les altres espècies del gènere. És una herba amb les branques molt primes i ramificades totes semblants a les de les inflorescències, les fulles estan reduïdes a escates. Tota la planta pren coloracions vermelloses. Aquesta espècie ocupa sòls argilosos salins de les albuferes o a prop del litoral.
Noms Populars

Laboratori de Botànica, Dept. de Biologia, Universitat de les Illes Balears. 07122 Palma de Mallorca. (Spain). ............... Amb el suport de: