Família PLUMBAGINACEAE
Gènere Limonium

 

Nom: Limonium fontqueri (Pau) Ll. Llorens

Imatge al camp
Nom comú en Català : Saladina. Ensopegall. Coca marina
Nom comú en Castellà: Siempreviva. Limonio
Distribució per illes: Me
Hàbitat: Zones rocoses litorals
Endèmica: Sí. Present al Catàleg Balear d'Espècies Vegetals Amenaçades
Categoria IUCN: VU
Forma vital: Camèfit
Característiques per reconeixer-la:
Noms Populars

Laboratori de Botànica, Dept. de Biologia, Universitat de les Illes Balears. 07122 Palma de Mallorca. (Spain). ............... Amb el suport de: