Família PLUMBAGINACEAE
Gènere Limonium

 

Nom: Limonium formenterae Ll. Llorens

Detall / Flor / Imatge al Camp I / Imatge al camp II
Nom comú en Català : -
Nom comú en Castellà: -
Distribució per illes: Fo
Hàbitat: Sòls salins
Endèmica: Si
Categoria IUCN: VU
Forma vital: Camèfit
Característiques per reconeixer-la:
Noms Populars

Laboratori de Botànica, Dept. de Biologia, Universitat de les Illes Balears. 07122 Palma de Mallorca. (Spain). ............... Amb el suport de: