Família PLUMBAGINACEAE
Gènere Limonium

 

Nom: Limonium grosii Llorens, Ll.

Imatge al camp / Inflorescècia 1 / Inflorescència 2
Nom comú en Català : -
Nom comú en Castellà: -
Distribució per illes: Ei Fo
Hàbitat: Sòls salins i arenals
Endèmica: Si
Categoria IUCN: VU
Forma vital: Camèfit
Característiques per reconeixer-la:
Noms Populars

Laboratori de Botànica, Dept. de Biologia, Universitat de les Illes Balears. 07122 Palma de Mallorca. (Spain). ............... Amb el suport de: