Família LABIATAE
Gènere Micromeria

 

Nom: Micromeria graeca (L.) Benth.

Flor
Nom comú en Català : -
Nom comú en Castellà: -
Distribució per illes: Ei Fo
Hàbitat: Prats secs
Endèmica: No
Categoria IUCN: NT
Forma vital: Camèfit
Característiques per reconeixer-la: Mata no gaire gran, de branques erectes, i pubescent, estan cobertes de fulles lanceolades molt estretes a la part superior de la planta. A la part de dalt de les tiges es formen les flors de color violaci que apareixen en grups a l'aixella de les fulles. La diferenciació de les distintes espècies de Micromeria no és senzilla i freqüentment trobarem exemplars difícils d'adjudicar a una o altre espècie; cal dons confirmar les determinacions amb claus. Micromeria nervosa és la més propera (tractades com subspècies en algunes obres) la diferenciarem perquè aquesta té les flors cobertes per una pilositat llarga i densa molt característica. Viu a indrets secs i calents de les Pitiüses. Floreix quasi a l'estiu.
Noms Populars

Laboratori de Botànica, Dept. de Biologia, Universitat de les Illes Balears. 07122 Palma de Mallorca. (Spain). ............... Amb el suport de: